Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014

Υποτροφίες DAAD για ομαδικά εκπαιδευτικά ταξίδια φοιτητών από την Ελλάδα στη Γερμανία

Από: http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=17628&spec=edu&type=1Η DAAD ανακοίνωσε υποτροφίες για ομαδικά εκπαιδευτικά ταξίδια φοιτητών από την Ελλάδα στη Γερμανία

Σκοπός: Ως καθηγητής- καθηγήτρια σε ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτηση για επιχορήγηση εκπαιδευτικού ταξιδιού με στόχο την δημιουργία και ενίσχυση επαφών με Γερμανούς φοιτητές και επιστήμονες, την μετάδοση τεχνογνωσίας και εξοικείωση με την οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της Γερμανίας.

Αφορά ομάδες 10 έως 15 ατόμων, οι οποίες μπορούν, υπό την καθοδήγηση καθηγητών πανεπιστημίων, να δημιουργήσουν επαφές σχετιζόμενες με το αντικείμενο των σπουδών τους και να εξοικειωθούν με το γερμανικό πολιτισμό. Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής είναι 7 ημέρες και η μέγιστη 12 ημέρες. Το εκπαιδευτικό ταξίδι θα πρέπει να οργανωθεί από την φοιτητική όμως ή/και από τον καθηγητή ο οποίος υποβάλει την αίτηση. Η υποτροφία προσφέρει το εφάπαξ ποσό ύψους 50 € ανά άτομο την ημέρα.

Για τη χορήγηση των υποτροφιών οι αποφάσεις λαμβάνονται τρεις φορές ανά έτος, περίπου έξη μήνες πριν την σχεδιαζόμενη αναχώρηση του ενδιαφερομένου.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων για προγραμματισμένη έναρξη της υποτροφίας θα είναι η
- 01.02.2014 για ταξίδια με έναρξη την 01.06.2014
- 01.05.2014 για ταξίδια με έναρξη την 01.09.2014

Η υποβολή της αίτησης για το εν λόγω πρόγραμμα υποτροφιών γίνεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Υπάρχει στη διάθεσή σας μια ηλεκτρονική δήλωση στο διαδίκτυο, όπου πρέπει να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου