Τρίτη 15 Ιουλίου 2014

Προκηρύχθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Προκηρύχθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης», το οποίο περιλαμβάνει :
• προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία εξοπλισμού πρόσβασης/ασφάλειας των φορέων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ καθώς και της απαραίτητης κεντρικής υποδομής ασφαλείας για την προστασία των συνδέσεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από εσωτερικούς ή/και εξωτερικούς κινδύνους,
• προμήθεια & λειτουργία υποδομών τηλεφωνίας για τους φορείς των 8 Νησίδων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ,
• προμήθεια & λειτουργία υποδομών ΙP τηλεφωνίας, και παθητικών & ενεργών στοιχείων δομημένης καλωδίωσης σε επιλεγμένους φορείς των Νησίδων,
• προμήθεια & λειτουργία συστημάτων τηλεδιάσκεψης σε επιλεγμένους φορείς των Νησίδων,
• παροχή και λειτουργία συστημάτων τηλεπαρουσίας (telepresence) σε επιλεγμένους φορείς των Νησίδων.
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών έχει ορισθεί η 25/09/2014 και ώρα 12:00 στην έδρα της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου