Τρίτη 15 Ιουλίου 2014

Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών επιχειρήσεων που, λόγω της θέσης τους, επηρεάζεται η λειτουργία τους από τα έργα κατασκευής του ΜΕΤΡΟ στη Θεσσαλονίκη

«Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών επιχειρήσεων που, λόγω της θέσης τους, επηρεάζεται η λειτουργία τους από τα έργα κατασκευής του ΜΕΤΡΟ στη Θεσσαλονίκη».

Στις 16-07-2014 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη διατήρηση θέσεων εργασίας με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών επιχειρήσεων που, λόγω της θέσης τους, επηρεάζεται η λειτουργία τους από τα έργα κατασκευής του ΜΕΤΡΟ στη Θεσσαλονίκη.Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15-09-2014.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. http://www.oaed.gr/ και στην επιλογή "Ανακοινώσεις".
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου